ใบขับขี่หายไม่ต้องกังวล ปี 2566 ทำใหม่ง่ายมาก ผ่านแอปได้เลย

ใบขับขี่หายไม่ต้องกังวล ปี 2566 ทำใหม่ง่ายมาก ผ่านแอปได้เลย

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

   

ใบขับขี่หาย 2566 ต้องทำอย่างไร?

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : ไม่จำเป็นต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ สามารถไปติดต่อทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่งได้เลย 

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ : จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานในการขอออกใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่ง

ทั้งนี้ ทางกรมขนส่งก็ได้อำนวยความสะดวก โดยเปิดให้จองทำใบขับขี่ใหม่ ตามวัน และเวลาที่สะดวก ผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า DLT Smart Queue

 

ใบขับขี่หายจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง?

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ : บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้ และ ใบแจ้งความหรือใบลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ

 

ขั้นตอนการขอทำใบขับขี่ใหม่ 2566 กรณีใบขับขี่หาย

  1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า DLT Smart Queue วิธีการจองคิวอย่างละเอียด ดูได้ที่นี่ https://www.sanook.com/auto/68799/
  2. กรอกข้อมูลยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่ง
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการออกใบแทนใบขับขี่ใหม่ให้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอใบขับขี่ใหม่ 2566 กรณีใบขับขี่หาย

  • ค่าธรรมเนียม คำขอ ฉบับละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียม ใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท
  • ค่าบริการ ถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท

ทำใบขับขี่หาย ระหว่างดำเนินการทำใบขับขี่ใหม่ จะต้องทำอย่างไร ?

เพื่อเป็นการใช้ชั่วคราวระหว่างดำเนินการ แนะนำให้โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR Licence เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานแทนใบขับขี่ตัวจริงให้กับเจ้าหน้าที่ และรีบไปดำเนินการขอใหม่ที่กรมขนส่ง เพื่อสะดวกต่อการใช้เอกสารประกอบกับกิจธุระต่างๆ

หากไมแสดงใบขับขี่เมื่อเจ้าพนักงานเรียกตรวจผิดกฎหมายหรือไม่ ?

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ความว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ : กรณีผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขับขี่รถ จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

หากทำใบขับขี่หาย ก็ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป เพียงรีบดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นนี้ ก็จะทำให้ไม่ผิดกฎหมาย และ ไม่เสียค่าปรับด้วยนะคับ และหากต้องทราบข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ 2566 อัพเดตล่าสุดอ่านเพิ่มเติมได้

2023-06-02T09:01:03Z dg43tfdfdgfd