ต้นแบบตู้และแบตเตอรี่สลับมาตรฐานไทย สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เริ่มทดสอบแล้ว

แบไต๋ได้ไปร่วม การทดสอบในโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย สอดรับกับนโยบาย 30@30 ของประเทศไทย ที่ต้องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 30% ภายในปี 2030

โครงการนี้ได้สร้างต้นแบบของแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนหรือแบตเตอรี่ที่สลับได้ ซึ่งตัวแบตเตอรี่มี 18.2Ah กำลังไฟ 72V คิดเป็นระยะขับขี่สูงสุดประมาณ 50 – 60 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อน โดยเริ่มทดสอบกับแบตจำนวน 60 ก้อน พร้อมด้วยต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2 รุ่นคือ ยี่ห้อ GPX และ I-Motor จำนวน 15 คัน ซึ่งแต่ละรุ่นจะบรรจุแบตเตอรี่จำนวน 2 ก้อน ครอบคลุมระยะขับขี่สูงสุด 100 กิโลเมตร

อีกทั้งยังมีต้นแบบสถานีสับเปลี่ยน 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีชาร์จหน้าศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สวทช., ปั้มน้ำมันบางจาก เลียบทางด่วนรามอินทรา และกฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

ข้อดีของแบตเตอรี่สลับคือ สามารถใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน 5 นาที รวมถึงครอบคลุมการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลายรุ่น และผู้ผลิตตู้สลับแบตหลายผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน จึงลดต้นทุนการติดตั้งสถานี รวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานสถานีสับเปลี่ยนย่อมถูกลงตามไปด้วย

โครงการดังกล่าวมีผู้ร่วมทุนกว่า 9 องค์กร ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด, บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไอ-มอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและหาข้อเสนอแนะต่อไป ซึ่งน่าจะทราบผลการทดลองใช้งานจริงได้ภายในปีนี้ ส่วนเราผู้ใช้งานคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไป ว่าจะได้ใช้งานจริงอีกทีเมื่อไหร่กันแน่

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

2023-05-24T13:11:46Z dg43tfdfdgfd