โปรแรงรับกระแสมอเตอร์โชว์! ติดตั้ง EV HOME CHARGER กับ KEN BY MEA ฟรี CENTRAL GIFT CARD 2,000 บาท

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่องนั้น นอกจากการดำเนินงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ยังมีบริการ KEN by MEA ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับ EV Home Charger ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน ซึ่งในช่วงนี้ที่มีกระแสการจัดงาน Motor Show 2023 โดย MEA มีโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้รับบริการติดตั้ง EV Home Charger จำนวน 40 รายแรก ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 นี้ จะได้รับ Central Gift Card มูลค่า 2,000 บาท เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken/news/detail/1001/134 หรือติดต่อ KEN by MEA ผ่าน MEA Call Center 1130

บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับ EV Home Charger ของ KEN by MEA แบ่งเป็น Package การติดตั้งระบบไฟฟ้า รองรับเครื่องชาร์จขนาด 7.4 kW 1 Phase และรองรับเครื่องชาร์จขนาด 22 kW 3 Phase โดยทั้ง 2 Package ครอบคลุมการติดตั้งสายเมนที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหลัก Main CB 40A อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (RCD) Type B 40A และระบบสายดิน ซึ่งเป็นการยกระดับความปลอดภัยจากมาตรฐานการติดตั้งทั่วไป โดย MEA ยังให้บริการโดยคำนึงถึงความเพียงพอของระบบไฟฟ้าต่อการใช้งาน EV Home Charger รวมถึงการพิจารณาขยายขนาดเครื่องวัดฯ การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า เช่น กล่องต่อสาย ท่อร้อยสายไฟฟ้า อุปกรณ์จับยึดสายต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการรับแจ้งปัญหาขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง

KEN by MEA คือ ธุรกิจบริการด้านระบบไฟฟ้าของ MEA ที่ประกอบด้วย บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction), บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance), บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger) ซึ่งเป็นการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า ทำงานอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญพร้อมทดสอบระบบการติดตั้ง โดยเครื่องทดสอบที่ทันสมัย รวมถึงให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยเรื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความสบายใจ และได้รับความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

สนใจโปรโมชันพิเศษ ติดตั้ง EV Home Charger วันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 นี้ ติดต่อ KEN by MEA ได้ที่ MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล [email protected] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken/

KEN by MEA

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

“ถามมืออาชีพ ถาม KEN by MEA”

2023-03-16T08:14:21Z dg43tfdfdgfd