กองสลากฯ เปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ DRIVE THRU SERVICE เช็กขั้นตอนที่นี่

กองสลากเปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ รางวัลแบบ Drive Thru Service เพื่อเป็นการยกระดับการจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากจึงได้เปิดขึ้นรางวัลแบบ Drive True Service เริ่มวันแรก คือ วันที่ 13 มีนาคม 2566

แนวทางการจ่ายเงิน Drive Thru Service ดังนี้

  • ให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศลและสลากดิจิทั (Digital Lottery) จำนวน 5 ช่องบริการ
  • เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.30-15.00 น.  ไม่หยุดพักเที่ยง

จำนวนสลากในการให้บริการจ่ายเงินรางวัล

  • ไม่เกิน 30 ฉบับ/ราย (ยกเว้นรางวัลที่ 1,สลากอายัด,สลากไม่ถูกรางวัล,สลากปลอมแปลงแก้ไข,และสลากชำรุด ให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้นG)

การจ่ายเงินรางวัล

  • แบบโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว กรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคารโอนได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ

ด้านพันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะเปิดให้บริการจ่ายรางวัลแบบ Drive Thru Service ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล โดยเป็นการโอนเงินรางวัลผ่านธนาคารเท่านั้น และให้บริการต่อรายไม่เกิน 30 ใบ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 - 15.00 น. ในวันทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2528-9999.

ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

2023-03-12T01:22:34Z dg43tfdfdgfd