NEX ผนึก 4 พันธมิตร เตรียมโชว์ “มินิบัสไฟฟ้าไร้คนขับ” ต้นแบบ ทดลองวิ่งบริการภายในปีนี้

บมจ.เน็กซ์ พอยท์ ผนึก มจธ. และ 3 พันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนางานวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ ประเดิมรถมินิบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบ ด้วย 5G เริ่มทดลองให้บริการนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน ภายในปีนี้  

นายคมสหัสภพ  นุตยกุล กรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX  เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “การวิจัย และพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ” กับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการออกแบบ วางระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด และ บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถ AGV

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวจะมีการพัฒนารถมินิบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบ อย่างน้อยระดับที่ 3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง สื่อสารร่วมกับโมบายแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี 5G  ระหว่างรถมินิบัสไฟฟ้าไร้คนขับกับประชาชน และนักท่องเที่ยว ในเขตโบราณสถาน เป็นการศึกษาทดลองการใช้งานรถมินิบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบที่วิ่งร่วมกับรถทั่วไปในท้องถนนจริง โดยทดสอบการนำเอาระบบสื่อสารภายใต้โครงข่าย 5G มาใช้งานระหว่างรถมินิบัสไฟฟ้าไร้คนขับกับระบบอื่นๆ ในรูปแบบการติดต่อสื่อสาร C-V2X (Cellular-Vehicle-to-Everything) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด คาดว่าจะเริ่มทดสอบใช้งานได้ในช่วงปลายปีนี้

“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะพัฒนาโครงการฯร่วมกัน ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่อง จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องรถไฟฟ้าไร้คนขับ พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งเชื่อว่ารถมินิบัสไฟฟ้าไร้คนขับจะมีบทบาทมาในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคต ซึ่งจากความร่วมมือในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่นำไปสู่การใช้งานจริง เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สามารถทัดเทียมต่างชาติได้” นายคมสหัสภพ กล่าว

2023-03-28T04:50:31Z dg43tfdfdgfd