รถกินน้ำมันผิดปกติ แก้ไขง่ายๆ ด้วยตัวเองมี 5 วิธีดังต่อไปนี้

รถกินน้ำมันผิดปกติ แก้ไขง่ายๆ ด้วยตัวเองมี 5 วิธีดังต่อไปนี้

1. เติมลมยางตามที่ผู้ผลิตกำหนด

     การปล่อยให้ลมยางอ่อนจนเกินไป จะทำให้ยางเกิดหน้าสัมผัสกับพื้นถนนมากกว่าปกติ เกิดเป็นแรงต้านการหมุนของล้อ (Rolling Resistance) ที่สูงขึ้น ทำให้เครื่องยนต์ต้องใช้แรงมากขึ้นในการเคลื่อนที่ ส่งผลให้รถกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนั่นเอง

     วิธีแก้ไขง่ายๆ เพียงแค่เติมลมให้ได้ตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ โดยสามารถดูได้จากคู่มือหรือสติกเกอร์ที่ติดไว้บริเวณด้านในของเสากลางฝั่งผู้ขับขี่ และยังสามารถเติมลมยางสูงกว่าที่กำหนดไว้เล็กน้อยประมาณ 2-4 ปอนด์ (PSI) จะช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันขึ้นไปอีกได้

 

2. นำของที่ไม่จำเป็นออกจากรถ

     น้ำหนักบรรทุกส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างคาดไม่ถึง โดยหากเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2,000 ซีซี บรรทุกน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากปกติ 110 กิโลกรัม จะส่งผลให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้นเฉลี่ย 3.4% และหากเป็นการขับขี่ในเมืองก็จะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 5.4% เลยทีเดียว (หมายเหตุ: อ้างอิงจากรายงานของ ECCJ - Energy Conservation Center ประเทศญี่ปุ่น) การนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากรถ จึงช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองได้ในระยะยาว

3. เป่า-เปลี่ยนไส้กรองอากาศ

     ไส้กรองอากาศที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จะก่อให้เกิดสิ่งสกปรกอุดตัน ทำให้การไหลผ่านของอากาศทำได้ไม่ดีพอ ส่งผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร กำลังเครื่องยนต์ตก และมีอัตราสิ้นเปลืองที่เพิ่มมากขึ้น การถอดไส้กรองออกมาเป่าทำความสะอาด หรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่ จะช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองลงได้อย่างเห็นผล

 

4. นำรถเข้ารับการเช็กระยะเป็นประจำ

     การนำรถเข้ารับการบำรุงรักษาตามระยะทุก 10,000 กิโลเมตร (หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้) ถือเป็นการดูแลรถยนต์ขั้นพื้นฐานที่จะช่วยให้รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งรถที่เพิ่งผ่านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะมีอัตราสิ้นเปลืองลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเปลี่ยนถ่าย เนื่องจากน้ำมันเครื่องจะมีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นที่ดีกว่า และช่วยปกป้องไม่ให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรได้

 

5. ใช้ความเร็วคงที่ให้มากที่สุด

     เทคนิคง่ายๆ ของการขับรถประหยัดน้ำมัน คือการใช้ความเร็วคงที่ให้นานที่สุด เนื่องจากช่วงจังหวะที่ผู้ขับขี่เพิ่มความเร็ว จะเป็นช่วงที่เครื่องยนต์กินน้ำมันมากที่สุด ดังนั้นเมื่อผู้ขับขี่เร่งความเร็วจนถึงจุดที่ต้องการแล้ว ควรรักษาความเร็วนั้นไว้ให้นานที่สุด หลีกเลี่ยงการเพิ่มหรือลดความเร็วโดยไม่จำเป็น จะช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว

2023-06-05T09:17:19Z dg43tfdfdgfd