อัพเดทราคาใหม่! BYD BLADE BATTERY ปรับราคาลดลง

BYD Blade Battery แจ้งอัพเดทราคาใหม่ ปรับราคาลง เพื่อความมั่นใจของใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า BYD

Blade Battery

Blade Battery เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยมีการปรับราคาลดลงในรุ่นดังต่อไปนี้

 • DOLPHIN 
  • STANDARD 44.9 kWh ราคา 309,364.49 บาท
  • EXTENDED 60.48 kWh ราคา 378,102.80 บาท

 • ATTO 3
  • STANDARD Range 44.9 kWh ราคา 320,121.50 บาท
  • EXTENDED Range 60.48 kWh ราคา 378,102.80 บาท
 • New ATTO 3 
  • DYNAMIC 50.25 kWh ราคา 344,691.59 บาท
  • PREMIUM 50.25 kWh ราคา 344,691.59 บาท
  • EXTENDED 60.48 kWh ราคา 378,102.80 บาท

 • SEAL
  • DYNAMIC 61.44 kWh ราคา 451,289.72 บาท
  • PREMIUM 82.56 kWh ราคา 534,728.97 บาท
  • Performance 82.56 kWh ราคา 536,411.21 บาท

โดยแบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวสำหรับการดูแลรักษาพละกำลังของรถยนต์ไฟฟ้า สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ทั้งในด้านของประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตลอดการใช้งาน

อ่านข่าวต้นฉบับ:

อมรินทร์ทีวี ทันข่าวได้ที่

เว็บไซต์:www.amarintv.com

เรื่องธุรกิจที่ :ติดตาม SPOTLIGHT มองขาดทุกโอกาสธุรกิจ

2024-06-11T10:07:02Z dg43tfdfdgfd