อัปเดต กรกฎาคม 2567 ขั้นตอน ต่อภาษีรถออนไลน์ ไม่ต้องไปขนส่ง และวิธีจ่ายเงิน

อัปเดต กรกฎาคม 2567 กรมการขนส่งทางบก แจ้งขั้นตอนการ ‘ต่อภาษีรถออนไลน์’ 2567 สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี สามารถยื่นชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปขนส่ง โดยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจะถูกจัดส่งไปถึงบ้าน

ขั้นตอนต่อภาษีรถออนไลน์ กรกฎาคม 2567

  • **จะต้องตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. ก่อน
  • เข้าเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก 
  • ลงทะเบียนสมาชิกใหม่/และกรอกข้อมูลบัตรประชาชน ทำตามขั้นตอนของเว็บไซต์
  • เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต
  • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน 
  • คลิกยื่นภาษีออนไลน์
  • ชำระเงิน

     

เงื่อนไขการต่อภาษีรถออนไลน์ ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

รถยนต์ที่จะต่อภาษีออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ จะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน 

เมื่อต่อภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบก จะจัดส่ง “ใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี” ให้ผู้ชำระเงินภายใน 10 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ โดยมีค่าส่งเอกสาร 32 บาท ส่วนคู่มือจดทะเบียนสามารถนำไปปรับรายการได้ที่สำนักงานขนส่ง

ช่องทางการขำระเงิน ต่อภาษีรถออนไลน์

สามารถชำระได้ทั้ง บัตรเครดิต, หักบัญชีธนาคาร, โมบายแบงก์กิ้ง, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และห้างเทสโก้โลตัส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584

2024-07-09T06:20:34Z dg43tfdfdgfd