ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่ม 9 ธ.ค.นี้

เคาะแล้ว ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ในวันที่ 9-13 ธ.ค. 2564 ให้เกษตรกรกว่า 3.58 ล้านครัวเรือน โดยเงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชี...

Source: