ขึ้นรางวัลแบบ DRIVE THRU เริ่มแล้ว 13 มี.ค.66

 พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะเปิดให้บริการจ่ายรางวัลแบบ Drive Thru Service ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 6.4 ล้านคน

เสาร์-อาทิตย์ 3 แบงก์รัฐทั่วประเทศ เปิดยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการ 2565” ย้ำเริ่มใช้จ่าย 1 เม.ย.นี้

เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล ซึ่งมีวิธีการคือ 

บริการ Drive Thru Service สามารถนำสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล และสลากดิจิทัล (Digital Lottery) มาขึ้นเงินรางวัลได้โดยมีจำนวนช่องบริการ 5 ช่อง

ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 - 15.00 น. เว้นวันหยุดทำการหรือวัยหยุดนักขัตฤกษ์ 

จำนวนสลากในการให้บริารจ่ายเงินรางวัล ไม่เกิน 30 ฉบับ/ราย ยกเว้นรางวัลที่ 1,สลากอายัด,สลากไม่ถูกรางวัล,สลากปลอมแปลงแก้ไข, และสลากชำรุด ให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้น G

การจ่ายเงินรางวัล แบบโอนเงินรางวัลผ่านบัชีธนาคารเท่านั้น โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว กรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคาร โอนได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ 

2023-03-13T02:12:30Z dg43tfdfdgfd