COTTO TILE GROUT นวัตกรรมกาวยาแนวยุค WFH

© Matichon ภาพประกอบข่าว การเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ ๆ ให้กับบ้าน ให้ต่างไปจากเดิม ๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกวัสดุตกแต่งอะไรให้วุ่นวาย หรือใช้งบประมาณมาก...

Source: