ดาวไฟฟ้า ใกล้มาแล้ว! ส่องโรงงานผลิตแบตเตอรี่ MERCEDES-BENZ ในประเทศไทย

แบรนด์ Mercedes-Benz กับประเทศไทย มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน ย้อนกลับไปไกลถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อม...

Source: