กรีน อัษฎาพร ไม่พร้อมแต่ง ธันวา เหตุหนี้เยอะ ไม่ติดถ้าอยู่ด้วยกันก่อน

© Matichon ภาพประกอบข่าว กรีน อัษฎาพร ไม่พร้อมแต่ง ธันวา เหตุหนี้เยอะ ไม่ติดถ้าอยู่ด้วยกันก่อน © Matichon ภาพประกอบข่าว ถือเป็นอีกคู่ที่คบกันมายาว...

Source: