'8.4 แสนคัน' เป้าหมาย ค่ายรถฝ่าโควิด 64

ปี 2563 เป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19โดยเฉพาะช่วงปลายไตรมาส 2 ที่บางเดือนยอดขายติดลบกว่า 50% แต่สถานการณ์ปรั...

Source: 34